C# Programlama Dilleri

C# ile Statik Diziler

Dizi Değişken Nedir?

Bilgisayar programlarının olmaza olmazlarından biri de değişkenlerdir. Değerlerin saklanması ve işlenmesinde değişkenlerin önemli yeri vardır. Değişkenler değerlerin saklandığı kablar gibi düşünülebilir. Bu kablar bilgisayarın dinamik hafızası olan RAM’da, program kodları ile oluşturulurlar. Değişkenlerin tuttukları değerler, değişkenin tanımlandığı modül sona erdiğinde veya bilgisayar kapandığında RAM içindeki tüm bilgilerle birlikte yok olurlar.

Basit bir değişken aynı anda yalnızca bir tek değeri saklayabilir. Bu tür değişkenlere yeni bir değer atadığınızda eski değer yok olacaktır. Dizi değişkenler ise bir isim altında, aynı türden birden fazla veriyi aynı anda saklayabilen değişkenlerdir.

Program yazarken benzer durumlar için bir çok farklı değişken tanımlanması gerekebilir. Bir çok ürünün fiyatına göre sıralanması veya 3D bir modelin piksellerinin transformasyonu gibi pek çok farklı durumda çok fazla değişken tanımlamak ve kod içinde takip edilmek zorunda kalınır.

Bir değişkende değerin farklı sürümlerini saklamak için de dizi değişkenler kullanılmaktadır.

Dizi Değişken Türleri

Dizi değişkenler Statik ve Dinamik olmak üzere iki çeşittir. Statik bir dizi değişken kullanılmaya başlamadan önce dizinin aynı anda kaç tane değer tutabileceği belirtilmelidir. Dinamik dizilerde ise böyle bir mecburiyet yoktur.

Satik dizi değişkenlerin aynı anda tutabileceği değer sayısı gerektiğinde değiştirilebilir. Ancak bu işlem dizinin o anda tuttuğu değerleri yok eder.

Statik Dizi Değişkenler

Statik bir dizi değişken kullanılmaya başlamadan önce dizinin aynı anda kaç tane değer tutabileceği belirtilmelidir.

Örnek:

int [ ] c = new int [3];

 

Aslında bu komut iki ayrı komutun birleşmesinden meydana gelmektedir:

int [ ] c;

c = new int [3];

 

Değişkenin aynı anda tutması istenen değer sayısı değişirse ikinci satırdaki komut yeniden yazılabilir:

c = new int [5];

Ancak bu yeni komut çalıştığı anda değişkenin değerleri yok olacaktır.

Dizi Değişkenlerde İndex/İndis Numarası

Dizi değişkenlerde değerlerin tutulduğu her bir bölüme indeks veya indis adı verilir. İndeks değerleri sıfırdan başlayarak birer artan pozitif tam sayılarla temsil edilirler.

Örnek:

int [ ] c = new int[3];

c[0] = 5;

c[1] = 15;

c[2] = 25;

İndeks Numaraları: 0 1 2
c dizi değişkeninin değerleri 5 15 25

 

Statik Dizi Değişkenlere Değer Atanması

Statik dizi değişkenlere ihtiyaca göre bir çok farklı şekilde değer atanabilir. Bunlardan bazılarını ilerleyen konularımızda öğreneceğiz.

Statik dizi değişkenlere değer atama yollarından bazıları şunlardır:

 

  • Dizinin her bir elemanına tek tek değer atanabilir:

Örnek:

double [ ] sayilar = new double[3];

sayilar[0] = 15.7;

sayilar[1] = 27.3;

sayilar[2] = 58.21;

 

  • Dizi değişken tanımlanırken değer atanabilir (1.yol).

Örnek:

double [ ] sayilar = new double [3] { 15.7 , 27.3 , 58.21 };

veya

double [ ] sayilar = new double [ ] { 15.7 , 27.3 , 58.21 };

 

  • Dizi değişken tanımlanırken değer atanabilir (2.yol).

Örnek:

double [ ] sayilar = { 15.7 , 27.3 , 58.21 };

Dizi Değişkenlerin Kod İçinde Kullanılması

  • Dizi değişkenler kod içinde kullanılırken basit değişkenler gibi kullanılırlar. Tek farkları indeks değerleri ile kullanılmalarıdır.

Örnek:

int [ ] sayilar = new int[3];

int toplam;
sayilar[0] = 5;
sayilar[1] = 15;
sayilar[2] = 25;
toplam = sayilar[0] + sayilar[2] + sayilar[2];

  • Dizi değişkenler özellikle döngüler ile kullanıma çok uygundur.

Örnek:

double [ ] degerler = new double [100];

int toplam = 0;
for(int i=0 ; i<100 ; i++)
{
toplam += degerler[i];
}

 

Dersin videosu bu linkten de izleyebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir